Vuokatin Itä-rinteiden kaava-alueen rakennustyöt ovat vauhdissa.

Kattivankkuriin tulevan Veikontien muutostyöt tulevat vaikuttamaan myös Kattivankkurin alueeseen ja liikenteeseen kesän aikana.
Rakennustyöt tulevat aiheuttamaan työmaaliikennettä Kattivankkurin välittömässä läheisyydessä arkipäivisin kesän ja syksyn aikana.
Pyydämme kiinnittämään erityistä huomiota turvalliseen liikkumiseen työmaa-alueella.
Suunniteltu valmistumisaika työmaalle on 11/2023.