[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Toimintasuunnitelma 2017

Lisätty 07.12.2016

SF-CARAVAN KAINUU ry

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

 

 

 

 

 

 

Hallitus 2016

JOHDANTO

 

 

SF-Caravan Kainuu ry:n jäsenmäärä on ylittänyt 830 rajan.

SF-Caravan Kainuu ry hyväksyy uusia jäseniä vain Kainuun talousalueelta vuoden 1993 hallituksen päätöksen mukaisesti.

 

Yhteistoimintaa Vuokatin alueen eri yritysten ja erityisesti Vuokatinrinteiden suuntaan tulee vaalia.

 

Yhdistyksen toiminnan painopiste on Kattivankkurin pyörittäminen. Alueen toiminta tulee perustua edelleen talkootyöhön. Isäntävelvoitteiden tekemiseen tulee kiinnittää erityinen huomio.

 

Ruska-treffien pitopaikaksi on vakiintunut Kattivankkurin alue. Treffien ajankohta on syyskuun viimeinen viikonloppu. Tämä tulee ottaa huomioon kausipaikka- suunnittelussa. Omien treffien ajankohtana tulisi olla heinä-elokuun vaihde.

 

Yhdistyksen on mahdollista jatkaa Järvi-Suomen Yt-alueen ns. järvisuomenkierros markkinointiringissä.

 

Turvallisuusasioihin jokaisen tulee paneutua huolella. Kattivankkurissa saa käyttää vain virallisia sähkökaapeleita. Adaptereiden käyttö on kiellettyä. Kattivankkurissa kausipaikalla olevien matkailuvälineiden on oltava tieliikennekelpoisia ja sähkö- ja kaasulaitteiden tarkastettuja ja kunnossa olevia. Jokaista kausipaikkalaista kehotetaan selvittämään ja tarkastamaan matkailuvälineensä vakuutusturva.

 

 

Yhdistyksen tiedotustoiminta on vakiintunut kotisivujen www.kattivankkuri.fi , Facebookin ja WhatsApp -ryhmien aktiivikatti sekä kausipaikkalainen käyttöihin.

WhatsApp- ryhmät on lisäksi yhdistyksen hallituksella ja toimikunnilla.

Näitä kanavia käytetään myös tulevaisuudessa. Yhdistyksellä ei ole lehteä.

 

Yhdistyksen tulee huolehtia vuoden 2017 Teosto maksuista. SF-Caravan ry ei toistaiseksi niitä maksa kootusti. Ohjeet teosto.fi sivuilta.

 

Uusille 031 jäsenille yhdistyksen hallitus laittaa infoa toiminnasta sekä kahden vuorokauden ilmaislipun Kattivankkuriin ja siellä oleviin jäseniin tutustumista varten. Ilmaistarjousta ei voi käyttää treffien aikaan.

 

Perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on Kattivankkurin toiminnan jatkaminen Vuokatissa. Nykyinen vuokrasopimus päättyy 30.6.2021.

 

KOKOUKSET

Yhdistys lähettää edustuksen toukokuussa 2017 pidettävään SF- Caravan ry:n liittokokoukseen Lappeenrantaan. Yhdistyksen liittokokousedustajat toimivat yhdistyksen sekä hallituksen kokouksissa tehtyjen päätösten antamalla ohjeistuksella ja valtuutuksella.

SF-Caravan Kainuu ry pitää sääntömääräiset kevät- ja syyskokouksensa. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan tai puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtajan koolle kutsumana.

Kotisivuille kohtaan - Hallitus tiedottaa – laaditaan kokouksissa tehdyistä tärkeimmistä asioista tiedotteita.

 

Toimikunnat pitävät tarvittaessa kokouksia puheenjohtajiensa koolle kutsumina.

 

Osallistumme mahdollisuuksien mukaan SF-Caravan ry:n järjestämiin koulutuksiin ja kursseille.

 

 

 

 

TOIMIKUNNAT

 

Kattivankkuritoimikunta:

 

Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Toimikunnan puheenjohtaja on toiminnan vastuullinen johtaja. Toimikunta pitää kokouksia puheenjohtajansa kutsumana. Kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka toimikunnan puheenjohtaja esittelee yhdistyksen hallitukselle.

 

Toimikunnan tehtävä on Kattivankkurin toiminnan johtaminen, suunnittelu ja kehittäminen.

Toimikunta järjestää Kattivankkurissa talkoita ja tekee yhdistyksen hallitukselle parannusesityksiä alueen kiinteistöjen kunnossapitoon ja saneeraukseen liittyvissä asioissa.

Toimikunta vastaa kausipaikkojen myynnistä, kiinteistöjen siivouksen järjestämisestä sekä isäntävuorotoiminnasta ja sen dokumentoinnista.

 

Isäntäkoulutus tulee toteuttaa siten, että jokainen isäntä voi aloittaa isäntävuoronsa varmana siitä, että osaa ja onnistuu vuoronsa tekemisessä. Isäntävuoro tulee tehdä yhtäjaksoisesti. Isäntävuoroja suunniteltaessa ja toteutettaessa on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota ajankohdan tarpeeseen.

 

Kattivankkuritoimikunta vastaa kotisivujen päivittämisestä. Pitää ne mielenkiintoisina ja seuraa sekä osallistuu Facebook sivuillamme käytävään keskusteluun.

 

 

Yhdistyksen hallitus hyväksyy toimikunnan toiminnan.

 

 

 

 

 

 

Huvi- ja treffitoimikunta:

 

Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.Toimikunta pitää tarvittaessa kokouksia puheenjohtajansa koolle kutsumana. Kokouksista laaditaan pöytäkirja/muistio, jonka toimikunnan puheenjohtaja esittelee yhdistyksen hallitukselle.

 

Toimikunnan tehtävä on suunnitella ja järjestää jäsenistöä palvelevia tapahtumia. Tärkeimpiä tapahtumia ovat yhdistyksen pikkujoulut, Ruska- ja Omat treffit.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy toimikunnan toiminnan.


Huvitoimikunta ideoi, suunnittelee ja tiedottaa yhdistyksen hallitusta tulevista tapahtumista ja niihin kohdistuvista kustannuksista.
Kattivankkurissa järjestettävät tapahtumat kuten Ruska-treffit, Omat-treffit, KainuuKohtaaKarjalan sekä lomaviikkojen tapahtumat toteutetaan yhdessä Kattivankkuritoimikunnan kanssa. 

 

 

YHDISTYKSEN ALUE KATTIVANKKURI

Yhdistyksen toiminnan keskipisteenä on Kattivankkurin hoitaminen ja ylläpito.

Kattivankkurin toimintaa johtaa vuosittain valittava Kattivankkuritoimikunta. Kattivankkuritoimikunta esittelee toimintansa yhdistyksen hallitukselle. Yhdistyksen hallitus hyväksyy Kattivankkuritoimikunnan suunnitelmat.

Kattivankkurin maine yhtenä valtakunnan parhaista SF-Caravan alueista tulee säilyttää. Kattivankkurin toiminnan pyörittäminen on suuri haaste. Alueen ”aktiivi” jäsenten jaksaminen on iso huolenaihe. Uusien tekemiseen osallistuvien omien jäsenten saaminen alueelle on ensiarvoisen tärkeää.

Isäntäkoulutukset on toteutettava siten, että jokainen isäntä voi aloittaa isäntävuoronsa varmana siitä, että osaa ja onnistuu vuoronsa tekemisessä. Isäntävuorot on pyrittävä tekemään yhtäjaksoisesti. Isäntävuoroja suunniteltaessa ja toteutettaessa on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota ajankohdan tarpeeseen.

 

Toukokuussa järjestettävien siivoustalkoiden aikaan on omilla jäsenillä hyvä mahdollisuus tutustua Kattivankkuriin ja sen toimintaan.

 

Kattivankkuritoimikunnan tekemä toimintansa suunnitelma 2017 sisältää mm:

 

 • sähkösaunan ja portaiden ulkomaalauksen

 • polkupyörien uusintaa sekä, pienempien polkuautojen hankinnan

 • takkatuvalle hankitaan liesi ja jääkaappi +liesiturva

 • sähkökiukaiden uusinta

 • lapsille leluja

 • kausivaraston rakentaminen (peltitalli)

 • valaisimien asentamista

 • uusien mikrofoonien hankinta

 • piha-alueen somistus, kevät/talvi Yht. 8500€

 

2. Pitkänmatkan suunnitelma:

 

 • Tehdään käyttövedelle mittauskaivo, eli alueelle vain yksi vesimittari eli liittymä

 • Hankitaan maalämpöpumppu saunalle.

 • Tehdään sähköliittymille yksi mittausliittymä. Tällä hetkellä alueella on kaksi liittymää.

 • Rakennetaan uusi pää- huoltorakennus.

 

3. Isäntävuorot kaudelle 1.6.2017 – 30.4.2018 (suunnitelma)

 

Kattivankkurissa on talvikausipaikalla 2017, 57 oman yhdistyksen jäsentä.

Isäntävelvoitteesta vapautettuja on 4.

Isäntävelvoitteen omaavia on 53 X 3 pv = 159 pv

 

Kattivankkuritoimikunta määrittää tarkemmat isäntävuoroajankohdat.

 

 

4. Isäntäkoulutus:

 

 • Järjestetään kolme koulutustilaisuutta, joista ensimmäinen tammikuussa 2017.

 • Kattivankkuritoimikunta kokoaa koulutusmateriaalin yhteistyössä hallituksen kanssa.

 • Tiedottaminen kausipaikalla olijoille hoidetaan sähköpostilla ja/tai jäsenkirjeellä sekä WhatsApp -ryhmän kautta.

 

 

5. Turvallisuustarkastus:

 

 • Marraskuun 2016 aikana (viikonloppuisin) tarkastetaan asuntoautojen /-vaunujen turvallinen sijoittaminen (turvavälit), sähkökytkentä tolppaan, sammuttimen tarkastuksen voimassaolo sekä ajoneuvojen katsastuksen voimassaolo sekä lasketaan teltanalus- lavojen lukumäärä.

 • Tarkastuksen suorittavat Kattivankkuritoimikunnan jäsenet 2-3 yhdessä.

 

 

MATKAT

 

Vuoden aikana tullaan toteuttamaan – mikäli resurssit antavat myöten ja osallistujia ilmoittautuu riittävästi – jäsenmatka.

 

 

VARAINHANKINTA

 

Yhdistyksen varainhankinta muodostuu pääosin Kattivankkurin kävijätuloista ja yhdistyksen saamista jäsenmaksupalautuksista.

Kävijätuloihin eli Kattivankkurin asiakasmäärään voidaan vaikuttaa mm. oikea-aikaisella, laadukkaalla mainonnalla. Laitetaan mainos vuoden 2017 Leirintäoppaaseen.

Matkailijat tulisi saada viihtymään alueellamme pitempään.

 

YHDISTYKSEN TOIMINNAN KESKIPITKÄNMATKAN SUUNNITELMA (5v)

 

Kasvattaa yhdistyksen jäsenmäärää maltillisesti tekemällä tunnetuksi yhdistyksen toimintaa.

Mahdollistaa KOHTUUHINTAINEN jäsenaluetoiminta Kattivankkurissa niin kausipaikkalaisille kuin päiväkävijöille.

 

 

TOIMINNAN PITKÄNMATKAN SUUNNITELMA (10v)

Kattivankkurin toiminnan Vuokatissa mahdollistava sopimus tulisi saada aikaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Meidän on päästävä avoimeen ja eri vaihtoehtoja käsittelevään neuvotteluyhteyteen sekä maanomistajien eli Meriläisen puuosuuskunta että vuokranantajamme Vuokatinrinteiden kanssa.

 

 

Kajaanissa 29.10.2016

Hallitus